1910

Francuskie Towarzystwo Akcyjne L’Air Liquide zakłada pierwszą fabrykę tlenu w Warszawie przy ulicy Leszno 138. Jednocześnie w tym samym roku w Petersburgu powstaje Spółka Akcyjna „PERUN”.

1913

Francuskie Towarzystwo Akcyjne L’Air Liquide łączy się w państwie rosyjskim ze Spółką Akcyjną „PERUN”. Wytwórnia gazów technicznych zostaje przeniesiona na ulicę Grochowską w Warszawie, gdzie powstaje także pomocniczy warsztat spawalniczy.

1918

Francuska Spółka Akcyjna „PERUN” działa już wyłącznie na terenie Polski, rozszerzając produkcję sprzętu i obejmując istniejące wytwórnie gazów technicznych w Poznaniu, Bydgoszczy, Lwowie, Trzebini oraz Dąbrówce Małej na Śląsku. Wybudowano nową wytwórnię tlenu w Skarżysku-Kamiennej, a w Bydgoszczy wytwórnię acetylenu

1918–1920

Następuje dynamiczny rozwój produkcji sprzętu spawalniczego. Spółka Akcyjna „PERUN” jako pierwsza w kraju organizuje produkcję urządzeń do spawania gazowego i armatury związanej z produkcją i użytkowaniem gazów technicznych. Produkcję uruchomiono w oparciu o dokumentację, wzory oraz dostawy niektórych części i zespołów z „Air Liquide” – współakcjonariusza Spółki Akcyjnej „PERUN”. W kolejnych latach wpowadzano do produkcji i sprzedaży także sprzęt opracowany w kraju.


Personel fabryki Perun w Warszawie w 1918 roku.

1924

„PERUN” uruchamia pierwszą wytwórnię elektrod do spawania łukowego. Następuje rozpoczęcie produkcji transformatorów spawalniczych typu „Pertrans”, „Pertrans 3F” oraz spawalnic wirujących typów „Peral”,„A.L.T.” i „Monobloc”.

1929–1930

„PERUN” w całości wykonuje pierwszą spawaną konstrukcję budowlaną w Polsce gmach banku PKO w Warszawie. Wykonanie tak wielkiej konstrukcji całkowicie spawanej dla budownictwa (700 ton) stało się osiągnięciem na skalę europejską.


Załoga Peruna w 1935 roku.

1936

„PERUN” otrzymuje za całokształt produkcji złoty medal na Wystawie Przemysłu Metalowego i Elektrotechnicznego w Warszawie.


Prezydent RP prof. I. Mościcki przy stoisku Peruna podczas Wystawy Przemysłu Metalowego i Elektrotechnicznego – rok 1936.

1939-1944

W czasie okupacji fabryka pracowała pod nadzorem niemieckim, jednak zarząd był polski. Działalność fabryki jednak była poważnie ograniczona a produkcja zmniejszona. Produkowano tylko gazy techniczne i podstawowy sprzęt spawalniczy w skali niezbędnej dla funkcjonowania fabryki.

1944-1945

Nastąpiło wznowienie produkcji w nowych warunkach politycznych. Firma została upaństwowiona otrzymując nową nazwę – Warszawska Fabryka Gazów Technicznych i Sprzętu Spawalniczego.

1956

Zakończono budowę nowej Wytwórni Gazów Technicznych Warszawa-Targówek, która została następnie wydzielona z fabryki jako samodzielne przedsiębiorstwo. Fabrykę przekształcono w Warszawską Fabrykę Sprzętu Spawalniczego „PERUN”.

1957

Powstaje Zakładowe Biuro Konstrukcyjne. Od tego momentu projekty nowego typu sprzętu i modernizacja sprzętu dotychczas produkowanego opracowywane są na miejscu.

1964-1970

„PERUN” nawiązuje współpracę z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach co owocuje opracowaniem automatycznych przecinarek sterowanych magnetycznie i fotoelektrycznie.

1970-1980

Dekada ta, to dalszy rozwój własnych opracowań konstrukcyjnych i technologicznych. Powstają we współpracy z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach przecinarki wielkogabarytowe ze sterowaniem numerycznym CNC.

lata 90-te

Wraz ze zmianą sytuacji polityczno-gospodarczej w kraju konieczne stało się szybkie dostosowanie do nowych warunków i wymogów gospodarki rynkowej. Śledzenie potrzeb klientów i ich wzrastające wymagania jakościowe oraz rosnąca w siłę konkurencja wymuszały szybkie reagowanie na zachodzące na tym rynku zmiany. Firma dzięki zmianom wewnętrznym i poszerzeniu oferty asortymentowej sprostała tym wymaganiom utrzymując pozycję jednego z głównych dostawców sprzętu spawalniczego w kraju.

wrzesień 1999

Początek procesu prywatyzacji WFSS „PERUN”.

maj 2003

Proces prywatyzacji zostaje zakończony – PERUN pozostaje w polskich rękach. Zaczyna działalność na nowych zasadach jako Perun Sp. z o.o.

lipiec 2005

Perun Sp. z o.o. wprowadza certyfikat jakości ISO 9001:2000.

luty 2006

Zmiana formy własności na spółkę akcyjną.

sierpień 2008

Pięć lat działalności jako prywatnej firmy – PERUN umacnia swoją pozycję na rynku spawalniczym; wprowadza nowe rozwiązania, zwiększa sprzedaż. Okres zmian wewnętrznych i przystosowania się do nowych warunków funkcjonowania firmy zbiegł się z czasem przygotowań i wejścia Polski do Unii Europejskiej. Tym większym sukcesem jest utrzymanie przez PERUN S.A. pozycji największego polskiego producenta sprzętu spawalniczego-gazowego.

2017

„PERUN” jest w stanie opracować i wyprodukować każde urządzenie spawalnicze wykorzystujące gaz jako czynnik roboczy. Jakość naszej produkcji jest porównywalna z wyrobami światowymi w tej dziedzinie. Dziś po ponad 100 latach nieprzerwanej produkcji sprzętu spawalniczego PERUN pozostaje czołowym liderem w produkcji sprzętu gazowego do spawania i cięcia.

Przeniesienie pracowników umysłowych z oddziału Produkcyjnego Łosice ze starego budynku biurowego do nowej części biurowej w hali produkcyjnej 1-88.

2018

Początek rozbudowy sektora produkcyjnego w którego skład wchodzi modernizacja budynków : 1-81 (Montaż), 1-75 oraz 1-39.

Zakup pierwszego wielozadaniowego automatu wzdłużnego formy Goodway SW-32 oraz kompresora BAUER VERTICUS I 180 który umożliwił wykonywanie prób technicznych w budynku 1-81.

2019

Zmiana oprogramowania w firmie PERUN S.A  na system COMARCH ERP XL– system pozwolił połączyć wszystkie komórki organizacyjne w jednym miejscu : Zarządzanie produkcją, Obsługa sprzedaży, Zaopatrzenie, Logistyka, Księgowość, Kadry- Płace .

Rozpoczęcie budowy nowej hali produkcyjnej
Zlecenie/Rozpoczęcie budowy nowej hali produkcyjnej w celu przeniesienia całej produkcji do oddziału zamiejscowego w Łosicach.


Rozpoczęcie budowy nowej hali produkcyjnej

Zakup nowych maszyn – w tym automatu tokarskiego firmy Goodway SW-32II z dodatkową osią Y dla obróbki detali w przeciw wrzecionie.

Wrzesień 2019 – Zmiana siedziby centrali firmy z ul. Grochowskiej 301/305 na ul. Grochowską 10 w Warszawie

Firma poczyniła kroki w stronę ekologii poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej dzięki której pozyskiwana jest najbardziej ekologiczna energia znana obecnie ludzkości.

Rozpoczęcie pracy w oprogramowaniu Solid Edge służącym do projektowania szerokiej gamy wyrobów – od pojedynczych detali do dużych złożeń liczących dziesiątki tysięcy części.

2020

Rok jest niezwykle rozwojowy dla firmy PERUN – zostaje uruchomiony sklep internetowy dla klientów indywidualnych oraz otwarta nowa hala produkcyjna, która została wyposażona w nowe maszyny do produkcji urządzeń do spawania gazowego w tym automaty wielozadaniowe.

2021

Zakup nowej sprężarki niskiego ciśnienia, która zastąpiła starą, wyeksploatowaną maszynę. 
Likwidacja starych budynków, nienadający się do remontu. Dzięki temu pozyskaliśmy wolny teren na ewentualną rozbudowę o nową halę produkcyjną. 
Przeniesienie magazynu półwyrobów oraz całego działu montażowego reduktorów do sąsiedniego budynku, poprawiając ergonomię stanowiska pracy oraz logistykę produkcji.

2022

Zakup tokarki CNC z przechwytem firmy GOODWAY GLS-1500LMS oraz z podajnikiem pręta. W firmie jest to nowy rodzaj maszyny tego typu z nowymi możliwościami. Tokarka przystosowana jest do bardzo dokładnej obróbki z dużą precyzją przy powtarzalności detali o prostych i bardzo złożonych kształtach. Detal obrabiany jest na gotowo z jednego zamocowania, co znacznie skraca czas obróbczy. 
Zakup plotera firmy KIMLA Blakbird 1520 ze stołem próżniowym. Maszyna otwiera nowe rozwiązania w aspekcie pakowania wyrobów oraz daje nowe możliwości technologiczne obróbki papieru, gumy czy tworzyw sztucznych.

Loading...